24.8.16

Walter: Valmistautuminen kolmanteen aaltoon ja aikajanamuutokseen


Kirjoittanut Sandra Walter (www.sandrawalter.com)
18.8.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Siunausta, rakas valoheimo.

Vuoden 2016 kolmas aaltomme on erittäin merkittävä ylösnousemusprosessillemme. Valoälykkyys antaa meille paljon tätä nimenomaista porttia varten. Tässä on yksityiskohtia.

Aikajanamuutos: Muutaman kuukauden Älykkyys on muistuttanut meitä aikajanamahdollisuudesta, joka on ulottuvilla syyskuussa. Voimakkain valoaalto vuosikymmeniin on tulossa maailmaamme, ja se tuo sisään tekemiämme ennakkosopimuksia, valinnan tekemiseksi nopeutumisen tai vakaan kehityksen välillä.

Näitä kollektiivisia aikajanajakoja on tapahtunut useita kertoa tämän siirtymän aikana. Tyypillisesti nämä päätökset ovat portinvartijoiden ja galaktisten käsissä – tarkastelemme, miten kollektiivi pärjää ja mitä se pystyy käsittelemään, ja sopeudutaan sen mukaisesti. Nyt kuin on hyvin monia heränneitä ja hyvin monia ylösnousemusharjoituksiin ja sydänpohjaisiin malleihin osallistuvia, nopeutuminen voi olla dramaattisempaa. Täytyy kuitenkin olla korkeavärähteisen heimon tietoinen valinta nopeuttaa ylösnousemusaikajanoja. Meidän täytyy valita, ennen kuin aalto tulee syyskuussa, koska valo koodataan asianmukaisesti valitsemamme kokemuksen mukaan.

Portinvartijana ja tämän älykkyyden yhteishenkilönä, pyydän kaikkia valitsemaan kokemuksensa viisaasti, koska seuraava aalto edustaa myös aikajanajakoa – ylösnousemuskokemusten jakautumista. Meillä on aina ainutlaatuisia omia kokemuksia tässä maailmassa, koska olemme inkarnoitunut luoja. Esitellään kuitenkin jakautuminen, ja meillä on tilaisuus siirtää kaikki laajentuneeseen ja korostuneeseen kokemukseen jumalaisesta rakkaudesta, kun ylösnousemus kehittyy Gaialla.

Aikajanamahdollisuuksia on lukuisia. Kuitenkin silloin tällöin meillä on tässä siirtymässä laukaisinpisteitä, joissa korkeamman värähtelyn aikajanoja esitellään kollektiivisesti valittavaksi. Jokaisella on lukuisia mahdollisuuksia kehittyä, kuitenkin pääkokemuksia kuvataan alla.

Syyskuun porteissa esitellään kaksi pääaikajanamahdollisuutta:

1. Nopeutunut Kristus-ylösnousemusaikajana, joka kiihdyttää prosessia ja valmistelee suuremman määrän sieluja vuoden 2017 ulottuvuusmuutokseen. Tähän sisältyy nopeutunut puhdistuminen, täydellinen (maan ulkopuolisen elämän) paljastuminen ja voimistuneet ylösnousemuskokemukset niillä, jotka osallistuvat ylösnousemukseen.

2. Ylösnousemusaikajana (kaikki ovat ylösnousemusaikajanoja tässä kohtaa), joka sallii vakaan kollektiivisen kehityksen (hitaampi tahti, vähemmän jumalaista väliintuloa). Tämä voi olla turhauttavaa monille heränneille, kuitenkin hyvä oppimistyökalu kärsivällisyydessä ja kollektiivisessa toiminnassa.

Porteissa, kuten aikajanoissakin, on aina ollut kyse mahdollisuuksista – tilaisuuksia meille kiihdyttää/nostaa tasoa tai pitää vakaa tahti siirtymässä. Monien heränneiden valotyöntekijöiden tietoinen toiminta on jatkuvasti kohottanut kollektiivin tasoa välillisesti ja nostanut rimaa porttityöllä, verkkotyöllä ja jatkuvilla henkilökohtaisilla ja maailmanlaajuisilla sydänpohjaisilla ylösnousemusharjoituksilla. Vuoden 2016 kaksi ensimmäistä aaltoa sai monet valotyöntekijät pois tasapainosta, ja monet ovat uppoutuneet omaan fyysiseen kokemukseensa. Jos aikomuksesi on ykseystietoisuus, on aika yhdistyä jälleen ihmisten kanssa niin, kuin pystyt, ja levittää rakkausvaloa, jonka mestari olet. Tee tämä harmoniassa uuden valon kanssa – vanhojen valoluomistapojen toistaminen tuntuu hulluudelta.

Miten valitaan korkeampi nopeutunut aikajana kaikille:


- Harmonisoi kaikki sanasi, tekosi, toimesi ja ajatuksesi rakkauden kanssa. Opi tämä Uusi ja harjoita sitä joka hetki.

- Tee taas ylösnousemusharjoituksiasi ja pidä sielu-henki-muoto-kolminaisuus täysin kytkettynä Kristus-ruumiillistumaansa.

- Vältä tunteiden sotkemista alemman aikajanan toimiin (media, politiikka, talousongelmat, tunnelaukaisijat jne.). Välitä, mutta älä kanna.

- Galaktisen neuvoston jäsenet: tuo tämä esiin tapaamisissasi, neuvottele sopimuksesi harmoniaan tämän nopeutumisen kanssa, kokoa tiimisi ja pyydä sen täyttä tukea nopeutuneelle aikajanalle. (Huomaa, kuka vastustaa – se voi kertoa paljon.)

- Mene ulos ja luo Gaian ja kanssaihmistesi kanssa. Kutsu nopeutuneen aikajanan paljastumista. Tämä on portinvartijaharjoitus siihen, kun aikajanajakautuminen esitellään. Kutsu korkeampaa todellisuutta paljastamaan itsensä kaikille. Se on jo mahdollisuutena – nyt "valomaadoitamme" sen tähän todellisuuteen luomuksillamme.

- Käytä kristallejasi, meditoi, tanssi, laula, soinnuta, luo, avaa Kristus-portaalisi, avaa DNA:si, puhdista maa ja verkot, valaise tätä planeettaa ja ihmisten sydänverkkoa päivittäin. Jos kutsutaan matkustamaan tai työstämään tiettyä aluetta ennen aaltoa, ota tuosta kutsusta vaari.

- Pohdiskele korkeampaa kokemusta: miltä tuntuu ja mitä teet nopeutuneella matkalla? Tarkastele toimiasi, tunteistasi ja ajatuksiasi ja harmonisoi ne tuon todellisuuden kanssa.

- Puhu totuuttasi ja ole ystävällinen kaikille. Se on erittäin latautunut kohta, kun tämä aalto saapuu. Seiso mestaruudessasi sinä täysivaltaisena, nöyränä ja siunattuna olentona, joka olet. Pysy keskuksessasi ja erossa alemman tason sotkuista – ei tuomitsemista, ei epäilyä, ei pelkoa.

Suuri määrä sydänaktivointia on käytettävissä. Ilmassa on innostusta. Korkeammat maailmat siunaavat meitä – kuitenkin niiden joilla on aspekteja muodossa, täytyy tehdä tämä kollektiivinen aikajanavalinta.

Triplapimennysportaalit: Kolme pimennysportaalia 18.8. (kuu), 1.9. (aurinko) ja 16.9. (kuu) auttaa tuomaan nämä kollektiivitietoisuutta muuttavat energiat sisään. Kohtele niitä porttisisäänvirtauksina, avaa portaalisi ja avaudu vastaanottamaan. Gaia valvoo tietoisesti ajatuksiasi, luomuksiasi ja tunteitasi ja reagoi niihin. Näytä sille, mitä haluamme, ja pyydä sitä (sanallisesti, käytä ääntäsi) vapauttamaan koodit ja taajuudet nostamaan heimon tasoa ja antamaan nopeutuneen kokemuksen.

9.-11.9. alkuaalto: Kolmas aalto alkaa tihkua sisään 9.-11.9. Useimmat teistä voivat tuntea sen rakentuvan jo – se vaikuttaa jo aurinkoon voimakkailla taajuuksillaan. Aurinkoplasmaan vaikutetaan kovasti, mikä vaikuttaa Gaian magnetismiin ja aktivoi (hyvin) muinaisia koodeja ulottuvuusvaihdosta varten. Tämä on iso työntö nopeutuneeseen ylösnousemusaikajanaan. Sitä ei tapahdu ilman komentoamme, aikomustamme ja kykyämme ryhtyä (välittömästi) toimeen siirtymän luomiseksi.

Päiväntasaus 22.9.: Päiväntasaus on 22.9. Tämä on portti uudelle tietoisuustasolle. Kunnioita sitä asianmukaisesti – ole ulkona Gaian pinnalla mahdollisimman paljon. Auringolla ja Gaialla on vahva side tämän portin aikana, ja aikomuksiamme tasapainoon, rauhaan, harmoniaan ja ylösnousemukseen vahvistetaan kovasti.

26.-29.9. vuoden 2016 kolmas aaltomme: Tämä on voimakkain sisäänvirtauksemme vuosikymmeniin. Ole innostunut – tehdään se oikein! Nämä fotonitaajuudet kiihdyttävät lisää ylösnousemustoimintaa ja niiden virtaaminen jatkuu useita viikkoja. Olet ehkä huomannut, ettei valo vetäydy enää aaltojen välillä. Tämä on hyvä asia – pystymme säilyttämään korkeammat valotasot ilman entisiä integrointijaksoja. Jokainen tämän vuoden aalto on nostanut valotasoa dramaattisesti ja kiihdyttänyt ylösnousemusta. Puhdistuminen ja paljastukset jatkuvat kunnioittaen Lähteen käskyä järjestykseen, harmoniaan ja ylösnousemukseen.

Tämän aallon iskemiseen mennessä olemme kollektiivisesti valinneet nopeutumismahdollisuuden. Minusta tuntuu, että kykenemme kokemaan nopeutumisen ilman liiallista pakkoa tai ainakin olemme valmistautuneet auttamaan kollektiivia asiaankuuluvasti. Sydänpohjaisella ilmaisulla, rauhan Kristus-tilan ruumiillistaen, on valtava voima, kun tämä kehittyy. Monet kokevat jumalaisen rakkauden kristallitason neutraloivan vaikutuksen. Luotan, että valoheimo kulkee tämän kohdan läpi vaivattomasti ja sujuvasti.

Rakkaudessa, valossa ja palvelussa,

Sandra

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

DL Zeta: Kuunpimennys Vesimiehessä kohentaa transformaatiotulta


Kanavoinut DL Zeta (www.celestialvision.org)
19.8.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Muutostuulet lisääntyvät tällä viikolla kuupimennyksen ollessa Vesimiehen 25 asteessa. Tämä on toisinajattelijan pimennys, joka osuu Vesimiehen kolmanteen osaan, eläinradan kohtaan joka vaalii humanitaarisia ihanteita ja on niiden koti, jotka eivät koskaan täysin samaistu valtavirtamaailmaan.

Tämä pimennys kohentaa vallankumoustulta ja inspiroi meitä transformaatioon ja muutokseen. Tunnemme tänä aikana vetoa irtautua tutusta ja kehittää niitä lahjoja ja kykyjä, jotka toimme mukanamme tällä kertaa, sekä käyttää niitä kaiken korkeimmaksi hyväksi. Ne jotka ovat jalostaneet lahjoja elämien aikana, voivat herätä uuteen mestaritasoon tämän jakson aikana. Toiset voivat herätä piileville lahjoille, joita kuplii nyt tietoisuuteen.

Näyttämön asettaminen syyskuun pimennyssarjalle, päiväntasaukselle ja muulle

Tämän viikon kuunpimennys asettaa näyttämön edessä olevalle voimalliselle ja tärkeälle jaksolle. Siitä ovat merkkinä pimennykset, jotka vievät meidät tämän päiväntasauksen läpi. Nämä kosmiset tapahtumat auttavat määrittämään draivin ja fokuksen seuraavalle puolelle vuodelle ja ylikin. Tämän viikon pimennystä seuraa pian täydellinen auringonpimennys 1.9. Neitsyen 9 asteessa ja kuunpimennys 16.9. Kalojen 24 asteessa. Merkurius perääntyy 30.8.–22.9., mikä tuo oman lisänsä energiasekoitukseen.

Syyskuun transiitit aktivoivat taas aiemmat pimennykset

Tämän epätavallisen jakson lisäksi, jolloin on kolme peräkkäistä pimennystä, merkittävät transiitit aktivoivat syyskuussa taas useita pimennyksiä kuluneilta kahdelta vuodelta. Nämä uudelleenaktivoitumiset kuljettavat meidät takaisin noiden pimennysten henkilökohtaiseen ja planetaariseen viestiin ja kokemukseen. Näitä ovat auringonpimennys maaliskuussa 2015 Kalojen 29 asteessa, auringonpimennys syyskuussa 2015 Neitsyen 20 asteessa, auringonpimennys maaliskuussa 2016 Kalojen 18 asteessa, ja kuunpimennykset Vaa'an 3 asteessa ja Oinaan 4 asteessa.

Ymmärtääksesi, miten näiden aiempien pimennysten aktivoituminen voi vaikuttaa sinuun, katso taaksepäin noiden jaksojen teemoja. Maaliskuun 2015 pimennys avasi uusia ovia tietoisuudessa ja toi meidät lähemmäs yhteyttä henkisen tarkoituksemme kanssa, mikä käynnisti vuoden 2015 voimallisimman jakson; syyskuun 2015 pimennys toi oivalluksia terveysasioista ja kannusti meitä erottamaan sen, mikä palvelee parhaiten meitä, kun siirrymme pidemmälle uuteen aikaan; ja maaliskuun 2016 pimennys auttoi meitä tämän elämän ja muiden elämien pyhien haavojen syvällisessä soluparantamisessa, mikä vapautti meidät pääsemään käsiksi uusiin taajuuksiin ja mahdollisuuksiin.

Tämän viikon täysikuu voimistaa elokuun teemoja


Tämän viikon kuunpimennys voimistaa teemoja, joita tuli pintaan uuden kuun paikkeilla 2.8. Elokuun uusi kuu yllytti meitä luovaan toimintaan, henkiseen laajentumiseen ja liittymään toisiin, uuden ajan energioiden vahvistamiseksi ja ankkuroimiseksi. Tämä kuukausi on ollut aikaa keskittyä voimakkaammin kuin koskaan ennen siihen, mikä antaa iloa, koska ilon polku palvelee portaalina syvällisiin henkisiin kokemuksiin.

Uudet löydöt ja yhteydet leimaavat tätä jaksoa

Tämän viikon pimennys voi johtaa uusiin löytöihin ja yhteyksiin toisten kanssa. Nämä voimakkaat energiat auttavat integroimaan ja vahvistamaan muutoksia, joita on tapahtunut kuluneen puolen vuoden aikana. Tämä integrointi sallii sinun astua täydemmin syyskuun voimakkaisiin energioihin.

Tämä saattaa olla intensiivisten ja yllättävien tapahtumien aikaa, ja ne aktivoivat aikanaan mahdollisuuksia, joista tulee tukevia polkuja tulevina aikoina.

Kaikki haasteet joita syntyy tänä aikana, voidaan muuntaa korkeamman tietoisuuden, luovuuden ja avoimuuden avulla uusiksi olemistavoiksi. Saatat saada tänä aikana oivallus- ja intuitiovälähdyksiä, jotka tuovat sinut yhteyteen tietoisuutesi uusien aspektien kanssa. Saatat kokea jumalaisia paljastuksia tänä aikana ja tuntea vetoa tutkia ja kokea uutta ja tuntematonta ja laajentaa sekä mukavuusaluettasi että ystäväpiiriäsi. Saatat tuntea tarvetta muokata elämäsi osia sallimaan suuremman ilmaisunvapauden.

"Jumalan sormi" tuo ennalta määrättyjä kohtaamisia


Sattumanvaraiset kohtaamiset voivat johtaa uusiin ystävyyksiin ja suhteisiin – osa näistä saattaa olla ystäviä toisesta ajasta ja paikasta, jotka palaavat elämääsi uudistamaan yhteytenne. Jotkut niistä jotka tulevat elämääsi, voivat palata toistuvasti tässä elämässä ja muissa auttamaan uusien visioiden ja mahdollisuuksien vakiinnuttamisessa. Tätä alleviivaa jod tai "jumalan sormi" –kuvio tämän pimennyksen aikana. Jodit työntävät meitä usein syvemmällä pidettyjä henkisiä tavoitteita kohti, ja tästä syystä ne voivat tuntua kohtalonomaisilta.

Tämä kuukauden jod osoittaa Jupiterin yhtymään Merkuriuksen kanssa, mikä indikoi optimismia, positiivista mielentilaa ja anteliaisuutta, ja laajentunut perspektiivi voi opastaa sinua tärkeän karmatehtävän täyttämiseen, joka laitetaan liikkeeseen tämän pimennyksen paikkeilla.

Tämän viikon kuunpimennysenergiat ovat rakentuneet viime viikkoina ja niiden vaikutus tuntuu tulevien viikkojen ja jopa kuukausien ajan. Tämän kuukauden pimennys asettaa näyttämön syyskuun pimennyssarjalle ja päiväntasaukselle sekä useiden aiempien pimennyskohtien uudelleenaktivoinnille, mikä tuo tullessaan intensiivisen ja transformatiivisen jakson.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

22.8.16

♥ ♥ SYKSYN 2016 ENKELIJUMALATAR-ILLAT NYT JULKAISTU ♥ ♥

♥ ♥ SYKSYN 2016 ENKELIJUMALATAR-ILLAT ♥ ♥

SEURAATHAN ILMOITTELUA 


02.09 SEINÄJOKI, Täynnä
03.09 TAMPERETäynnä
04.09 HYVINKÄÄ, Täynnä
09.09 HELSINKI, Täynnä
10.09 ASKOLATäynnä
11.09 PADASJOKI, Ilmoittaudu: kirsi@pykalisto.net
15.09 VALKEAKOSKI, Täynnä
18.09 MELLILÄ, Ilmoittaudu: salminen.tiina@hotmail.fi
23.09 KUOPIO, Täynnä
24.09 OUTOKUMPU, Täynnä
07.10 JÄMSÄ, Täynnä
08.10 LEPPÄVESITäynnä
09.10 LEPPÄVESITäynnä
14.10 KUORTANE, Täynnä
15.10 RAUMATäynnä
16.10 KLAUKKALA, Täynnä
21.10 URJALA, Ilmoittaudu: tulonen.heidi@gmail.com
22.10 NUMMELA, Täynnä
23.10 HÄMEENLINNA, Täynnä
04.11 KARSTULA, Ilmoittaudu: maarit.maaritmuhonen@gmail.com 
05.11 KUUSANKOSKI, Täynnä
06.11 MIKKELI, Täynnä
11.11 KUOPIO, Täynnä
12.11 KUOPIO, Täynnä
18.11 ILMAJOKI, Täynnä
24.11 HÄMEENLINNATäynnä
25.11 KOTKA, Täynnä
26.11 IMATRATäynnä
03.12 TURKU, Täynnä
04.12 PORI, Täynnä
09.12 HIRVENSALMI, Ilmoittaudu: saara.tukiainen@luukku.com
10.12 HEINOLA, Täynnä
Huom! Iltoihin saattaa avautua myöhemmin peruutuspaikkoja. 
Infoan niistä sekä tällä sivulla että Facebookissa!ENKELIJUMALATAR-ILLAN 
OHJELMA
Enkelimeditaatio
Intuitiivinen, ajankohtainen viesti
Henkilökohtaiset enkelijumalatar-tulkinnat
Loppuhiljentyminen 


Osallistumismaksu 40€/hlö 
+ mahdollinen teemaksu

Illan kesto klo:18-21

Tarkemmat ohjeet saat ilmoittautumisen yhteydessä
illan järjestäjältä
  ♥ Ilta tarkoitettu vain naisille 


Lämpimästi tervetuloa!
Deepthi

7.8.16

Fenn: Leijonaportti 2016 ja alkava mestarisykli

IN ENGLISH: The Lion's Gate 2016 and the "Master" Cycle that Commences : The Opening of the Seventh Dimension on Earth

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Celia Fenn (starchildglobal.com)
22.7.2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakas valoperhe, kun tämä vuosi 2016 alkoi, sanoimme teille suurella rakkaudella, että se olisi haastava vuosi ja teidän tarvitsisi ruumiillistaa mestaruutenne tehokkaasti. Kun Leijonaportti 2016 lähestyy, valmistaudutte nyt uuteen alkuun ja käynnistämään ensimmäisen merkittävän luomissyklinne ruumiillistuneena mestarina ja alkemistina.

Mitä tämä merkitsee? Se merkitsee, että transformoitte kultaiseksi valoksi sen, mikä on matalaa taajuutta! Vaikka ympärillänne saattaa olla ihmisiä, jotka ovat täynnä pelkoa ja vihaa ja muita matalataajuuksisia tunteita ja jotka tekevät valintoja näiden tunteiden perusteella, te teette valintanne rakkaudesta ja myötätunnosta ja olette timanttivalo, joka loistaa kirkkaasti ja upeasti.

Rakkaat ystävät, nyt ei ole aika antaa periksi tai vetäytyä. Nyt on aika ottaa täysin vastaan se, kuka olette, kuka teistä on tullut, ja astua eteenpäin smaragdivaloon täysin ruumiillistuneena mestarina, valonluojana ja -alkemistina. Tänä kaaoksen ja haasteiden aikana, kun vanha putoaa pois ja uusi on vielä ilmentymättä, te olette täällä ylläpitämässä uuden energiaa, olemassa uusi Maa ja ruumiillistamassa uuden maasielun voiman ja voimaantumisen.

Leijonaportti ja planetaarinen uusi vuosi – uusi aika- ja luomissykli


Astutte planetaariseen uuteen vuoteen 26.7. Tätä aikaa muinaisegyptiläiset ja mayat juhlivat hetkenä, jolloin planeetta aloittaa uuden galaktisen evoluutiospiraalin harmoniassa Suuren keskusauringon ja jumalaisen kosmisen sydämen kanssa. Se merkitsee Leijonaportti-tähtiportaalin avautumista, mikä päästää virtaamaan sisään voimakkaasti valokoodeja, jotka muokkaavat kokemuksia tulevana vuotena. Nämä valokoodit nostavat teidät toiselle evoluutio- ja kokemustasolle, jos sallitte tämän prosessin, mutta jos ette ole harmoniassa tai olette huolen ja pelon matalassa taajuudessa, jatkatte vain luomista tällä samalla tasolla uudestaan.

Rakkaat ystävät, olkaa avoin tälle suurelle voimakkaan valon ja siunausten tulvalle, joka tulee teille, kun tämä tähtiportaali alkaa avautua 26.7., kulminoituu 8.8. ja sitten sulkeutuu 12.8. Tässä on valo- ja tilaisuusikkuna teille jokaiselle astua henkilökohtaisen evoluutionne uudelle tasolle ja uuteen vaiheeseen maan päällä.


Ulkoisessa maailmassa on monia häiriötekijöitä. Tapahtuu monia katastrofeja ja konflikteja, jotka pyytävät huomiotanne ja harmonisoimaan energianne niiden kanssa. Rakkaat ystävät, riittää, kun tiedostatte, mitä tapahtuu, mutta keskittäkää energianne ja huomionne mieluummin sisäisiin prosesseihinne ja tarpeeseen aloittaa henkilökohtaisen luomisen uusi sykli, joka ilmaisee sielunne ja sieluolemuksenne korkeampaa tasoa maan päällä.

Päättäkää itse, kuka olette ja mitä luotte elämäänne maan päällä, ja fokusoitukaa sitten siihen
. Älkää antako sellaisten energioiden vetää itseänne puoleensa, jotka eivät ole linjassa sen kanssa, mitä haluatte luoda.

Aikasyklejä ja uusi sykli


Rakkaat ystävät, viidennen ulottuvuuden siirtymän maatilassa teillä on ollut kaksi luovaa 8-9 vuoden sykliä, ja aloitatte nyt uuden.

Loitte 1999-2008 heränneiden sielujen ensimmäisenä aaltona yhdessä indigo- ja kristallilasten kanssa. Tähän jaksoon sisältyi 911-tapahtuma ja talousromahdus 2008. Kumpikin tapahtuma oli tähdätty viemään huomio pois uuden luomisesta ja pitämään ihmiset maan päällä keskittyneenä samaan vanhaan pelko- ja puuteluomiseen, mikä sallii manipuloida ja kontrolloida heitä. Sitten 2008-2016 olette olleet toisessa syklissä, jossa on ollut jatkuen matalan taajuuden pelkopohjaisia tapahtumia, jotka on tähdätty pitämään ihmiset matalassa taajuudessa ja estämään heitä etenemästä vapauteen ja voimaantumiseen.

Rakkaat ystävät, jos olette hereillä ja tietoinen, näette, miten nämä tapahtumat osuvat aina aikaan, jolloin suuri muutos on mahdollinen, jotta pelko ja huoli estävät monia muuttumasta, kun he ovat omien pelkojensa vankina. Älkää antako tämän tapahtua teille! Kun nyt aloitatte luomissyklin 2016/7-2026, keskittykää korkeampaan tietoisuuteen, korkeampaan viisauteen ja siihen, mitä haluatte luoda itsellenne ja Maalle, kun autatte uuden Maan ilmentämisprosessissa.
Mestari joka olette ja voima joka virtaa läpi, kun seitsemäs ulottuvuus avautuu


Teillä on sisällänne kaikki, mitä tarvitsette. Kahden edellisen evoluutio- ja kasvusyklin aikana olette aktivoineet henkilökohtaisen voiman ja luovuuden, jota tarvitsette. Olette aktivoineet valokehon ja 13 chakran energiajärjestelmän, jota tarvitsette vastaanottaaksenne ja integroidaksenne tulevat valokoodit. Olette avanneet sydämenne vastaanottamaan Kristus-tietoisuuden kultaista valoa ja sen rakkautta ja myötätuntoa olemassaolonne keskikohdassa.

Sitten olette vastaanottaneet timanttikoodeja, jotka sallivat teidän yhdistyä taas galaktiseen perintöönne, ja smaragdikoodeja jotka sallivat teidän yhdistyä taas luonnon ja Maan vihreän sydämen kanssa.

Hiljattain olette alkaneet uudelleenjohdottaa energiameridiaanejanne, mikä sallii teidän yhdistyä taas oikean aivopuolison voimakkaisiin luovan ja intuitiivisen energian virtauksiin, integroida ne vasemman aivopuoliskon kanssa ja tasapainottaa sen kyvyllä organisoida ja luoda tarinoita.

Rakkaat ystävät, tämä voimakas energia jota virtaa planeetalle tällä hetkellä, on siunausten ja luovan yltäkylläisyyden tulva, mutta ellei sitä vastaanoteta tasapainossa ja integroida valokehojärjestelmäänne, sen on mahdollista horjuttaa energiakenttäänne. Tämä energiavirta täytyy vastaanottaa käpylisäkeportilla ja välittää sitten oikealla ja vasemmalla aivopuoliskolla sydämeen. Sieltä se täytyy maadoittaa Maahan ilmentämällä ja yhteydellä maatähteen ja maasydänkeskuksiin.

Ne jotka eivät maadoita tätä energiaa, tuntevat sen kulkevan "hurjana" järjestelmässään, ja heistä tulee aggressiivisia, pelokkaita, räjähtäviä ja vihaisia. Ne joilla ei ole yhteyttä sieluunsa ja korkeampaan itseensä, eksyvät, hämmentyvät, ovat huolissaan eivätkä kykene löytämään paikkaansa maailmassa.

Evoluutionne koko tarkoitus kahden viime syklin aikana on ollut yhdistää taas henki ja keho, taivas ja Maa, jotta kehonne ja sielunne on yhtä.


Sielu antaa olemuksenne ja elämänne keskuksen tällä hetkellä. Olette mestari ja sielunne yhdistyy sydänkeskukseenne rakkaudessa ja rauhassa. Ilmennätte sielusta ja hengen aineeseen, noudattaen jumalaisen luomisvoiman ja tasapainon lakeja. Luotte sydämeenne ja sieluunne rauhan ja luovuuden puutarhan, joka ilmentyy ympärillenne.

Rakkaat ystävät, älkää etsikö rauhaa ja harmoniaa tällä hetkellä ulkoisesta maailmasta tai toisista. Te olette täällä havainnollistamassa mestaruutta ja avaamassa seitsemännen ulottuvuuden portin.
Maailmassa ympärillänne olevat yrittävät edelleen ymmärtää viidettä ulottuvuutta ja kuudennen ulottuvuuden taikaa, joten he eivät pysty tällä hetkellä olemaan siinä laajentumistilassa, jossa te olette nyt valmiina siirtymään eteenpäin.

Seitsemäs ulottuvuus on mestaritaajuus ja ylösnousemusprosessin fokus ja loppupiste.
Rakkaat ystävät, teille se merkitsee olemista täällä maan päällä myllerryksen ja kaaoksen keskellä sisäisen hiljaisuuden ja rauhan tilassa. Se merkitsee yhteyttä jumalaisen luovan älykkyyden voimakkaaseen virtaan ja kykyä ohjata tätä virtaa taianomaiseen ilmentymiseen aikomuksen ja fokuksen avulla. Se merkitsee elämistä ilman pelkoa, ilman odotuksia ja kiinnittymistä, elämistä yksinkertaisesti rakkauden, luovuuden ja jumalaisen ilmentämisen virrassa.

Mestarina eläminen ei merkitse täydellisyyttä. Se merkitsee olemista se, kuka olette sieluna kehossa, ja sielunne ilmaisemista harmoniassa hengen kanssa kaikessa, mitä koette ja ilmennätte maan päällä.

Rakkaat ystävät, kun nämä portit avautuvat, olette kaikki mitä tervetulleimpia astumaan kynnyksen yli ja vaatimaan paikkanne korkeammissa valoulottuvuuksissa, kun ne avautuvat Maahan. Nämä voimakkaat ja kirkkaat valo- ja valovoimataajuudet valaisevat kaikkea, mitä teette tänä aikana.

Ja kun teette tämän, tiedätte ja luotatte, että olette aina turvassa ja teistä huolehditaan. Sielunne suojelee ja henkenne opastaa teitä, kun kudotte ja luotte jumalaisen luomisälykkyyden kanssa ruumiillistuneena valonmestarina.

Taikaportti avautuu

Siis rakas valoperhe, tässä voimakkaassa uudessa vuodessa ja Leijonaportissa on teille myös voimakas avautuminen ylösnousseen mestaruuden seitsemänteen ulottuvuuteen,
jos haluatte siirtyä eteenpäin tällä tavalla.

Tiedätte, että olette valmis. Tunnette, että olette oppineet ykseyden viidennen ulottuvuuden ja vapautuneet kaksinaisuuden otteesta ja elämänne varjoista. Olette valmis ottamaan vastaan kuudennen ulottuvuuden rakkauden, luovuuden ja taian ja kulkemaan voimakkaiden valokoodien ja virtausten myötä pelotta. Olette valmis tasapainottumaan taivaan ja Maan välillä ja astumaan eteenpäin näiden energioiden mestarina maan päällä.

Porttien avautuessa olette valmis ilmaisemaan sieluanne täysin aineellisella tasolla, uuden Maan uutena ihmisenä.


-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Herman: Avoin kirje ylösnouseville tähtisiemensieluille

IN ENGLISH: OPEN LETTER TO ASCENDING STARSEED SOULS

AE Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Elokuu 2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat ystävät, kun opitte hyödyntämään korkeampien maailmojen kosmisia tiedostoja, alatte laajentaa tietoisuuttanne kosmisesta sukulinjastanne. Jälleenyhdistyminen on hyvin käynnissä, ja siksi monet uskolliset valonpalvelijat pyrkivät nyt ottamaan takaisin jumaluutensa monet osat. Osa tehtäväämme on auttaa teitä muistamaan jumalainen perintönne ja myös ymmärtämään se ennenkuulumaton prosessi, jonka keskellä ihmiskunta on tällä hetkellä.

Monet teistä, tähtisiemenet ja tiennäyttäjät, tulivat tähän elämään säteiden (timanttiytimellisessä jumalsolussanne) värähtelytaajuudet aktiivisempana kuin niillä, jotka toimivat edelleen kolmannen ja alemman neljännen ulottuvuuden maailmoissa. Siksi olette kokeneet enemmän jumalatietoisen tajuntanne räjähdyksiä viime vuosina. Jos vertaatte muistiinpanojanne aiemmista kokemuksistanne toisten kanssa tällä polulla, huomaatte, että teillä on ollut monia samanlaisia kokemuksia elämänne aikana. Tiedätte nyt, että monet ihmeet, inspiroituneet ajatukset ja hyödylliset yhteensattumat eivät ole tavallisia keskivertoihmisellä, joka on ja toimii edelleen massatietoisuuden uskomusrakenteen vääristyneissä maailmoissa.

Urheat sydämet, koette nyt neljännen ulottuvuuden maailman viime vaiheiden siirtymää. Monet teistä jotka olette ylösnousemusprosessin pikaraiteella, integroitte parhaillaan korkeamman itsenne neljännen ulottuvuuden jäljellä olevia osia. Tämä aktivoi monia muistoja ja tunteita, kuin kokemuskaleidoskooppi muinaismenneisyydestänne korkeammissa maailmoissa. Useiden vuosien saatossa olemme kertoneet teille siitä kriittisestä prosessista, jonka läpi teidän täytyy mennä voidaksenne saapua ohjelmoituun määränpäähänne – viidennen ulottuvuuden ensimmäiselle alitasolle.

Kun integroitte korkeamman itsenne jalostuneempia sirpaleita, saatte pääsyn menneisyytenne kosmisiin tiedostoihin sekä viisauteen, jota tarvitaan kulkeaksenne neljännen ulottuvuuden materiaalisten osien viimeiset tasot. Alatte saada vilauksia siitä, miten todella suurenmoinen olette korkeammissa maailmoissa. Vedätte myös hitaasti aurakenttäänne viiden korkeamman galaktisen säteen jalostuneempia taajuuksia, jotka sisältävät jumalaisen suunnitelman Vesimiehen ajalle. Lisäksi alatte vähitellen integroida omaa uutta jumalaista suunnitelmaanne kundaliini-muistisiemenatomin kautta, joka on ollut tallennettuna juurichakraanne monien ihmiselämien ajan.

Olemme painottaneet monta kertaa tätä tosiasiaa: "Nykyelämänne on yksi tärkeimmistä elämistä, jonka koskaan koette, fyysisen astian ottamisesta saakka." Valitsitte syntymäpäivänne niiden tiettyjen astrologisten asetelmien ja energioiden vuoksi, joita se sisälsi ja heijasti – energioita ja ominaisuuksia, jotka keskittyivät niihin vahvuuksiin ja taitoihin, joita teidän oli määrä kokea. Lisäksi korostuneena olivat ne negatiiviset ajatusmuodot ja energiat, jotka olivat eniten epätasapainossa neljässä alemmassa kehojärjestelmässänne: fyysinen, tunne, mentaali ja eetteri – alemman taajuuden ajatusmuodot, jotka pitävät teitä harhakuvien ja rajoittuneisuuden varjomaiden vankina.

Valitsitte samasta syystä vanhempanne, perheenne ja ne, joiden kanssa olisitte vuorovaikutuksessa tämän elämän aikana – ne jotka heijastaisivat tai peilaisivat teille positiivisia ominaisuuksia, jotka teidän tarvitsi integroida, ja myös negatiivisia piirteitä jotka teidän täytyi voittaa. Kaikki rakkaat sielut elämässänne ovat osa sitä suurta draamaa, jonka päätitte kokea tässä elämässä – jokainen sielu suostui esittämään roolia, joka olisi toivottavasti hyödyllinen molemmin puolin. Kysykää itseltänne, mitä positiivisia piirteitä vanhempanne, perheenne, puolisonne ja lapsenne ovat heijastaneet teille. Ajatelkaa sitten niitä negatiivisia piirteitä, joita he ovat esittäneet – siinä ovat ne oppitunnit, jotka järjestitte itsellenne koettavaksi ja toivottavasti hyödynnettäväksi sielutasolla. Oletteko oppineet läksynne hyvin? Ilmaisetteko enemmän niitä positiivisia piirteitä vai negatiivisia piirteitä, joita toiset peilaavat teille? Ajatelkaa noita testejä ja haasteita tilaisuutena muuntaa kerta kaikkiaan kaikki ne tasapainottomuudet, jotka estävät teitä astumasta portista uuteen viidennen ulottuvuuden todellisuuteenne.

Te ja perheenjäsenenne päätitte tulla yhdessä perheenä, koska tiesitte, että se antaisi teille suurimman tilaisuuden tasapainottaa älyllinen ja tunneluontonne. Tunnemme, että tärkein oppitunti monille teistä on tietää, että olette rakkauden ja kunnioituksen arvoinen ja on aika alkaa ottaa takaisin oma voimanne. Ihmiset elämässänne eivät kunnioita teitä, ennen kuin opitte asettamaan rajat ja tyydyttämään omat tarpeenne ennen heidän auttamisyritystään. Ette ole vastuussa kenenkään muun sielukasvusta kuin omastanne. Kun opitte asettamaan rajat ja ottamaan takaisin voimanne, huomaatte suhteenne ympärillä oleviin alkavan vähitellen muuttua paremmaksi. Lisäksi, ette voi ottaa itsellenne kenenkään oppitunteja tai vastuuta heidän virheistään. Heidän täytyy oppia syyn ja seurauksen säännöt itse. Suurin lahja jonka voitte antaa toisille, on rakastaa heitä riittävästi salliaksenne heidän selvittää omat ongelmansa ja virheensä.

Urheat ystäväni, olette täällä opettamassa rakkautta, ehdotonta rakkautta, rakastamalla ensin itseänne ehdottomasti. Maan päälle on tänä aikana inkarnoituneena monia sielukumppaneitanne, sekä miehiä että naisia. Enemmän sieluperheitä alkaa yhdistyä jälleen, kun siirrytte syvemmälle jalostuneempiin valoulottuvuuksiin. Paras tapa auttaa perheenjäseniänne, ystäviänne tai työtovereitanne on olla säteilevä esimerkki.

Olette täällä myös oppimassa kiintymättömyyttä – ette voi oikeasti omistaa ketään tai mitään.
Universumin kauneus, yltäkylläisyys ja rusaus ovat jumalainen syntymäoikeutenne, mutta nämä lahjat ovat vain lainassa teillä. Teidän täytyy pitää niitä kevyesti käsissänne ja sallia niiden virrata vapaasti maailmaan – ottakaa, mitä tarvitsette, ja jakakaa sitten loput, älkää hamstratko. Kun ihmiskunta pääsee tähän todellisuuteen, kaikki köyhyys ja puute häviää maan päältä.

Tämän ajan pääpaino on palaaminen eheyteen itsessänne – henkilökohtaisen vastuun ottaminen teoistanne, itsearvostuksen rakentaminen ja arvoisuudentunteen kehittäminen – solaarisydänkeskuksenne kautta, yhteistyössä sieluitsenne ja korkeamman itsenne kanssa. Totuus ja tinkimättömyys ovat jokaisen suhteen perusta tulevaisuudessa. Ensin teidän täytyy hyväksyä se, kuka olette tällä hetkellä, pyrkiessänne tulemaan parhaaksi persoonaksi, joka voitte mitenkään olla, tutkimalla asenteitanne, uskomuksianne, tapojanne ja heikkouksianne.

Lähitulevaisuudessa tiennäyttäjät ja eturintaman sielut jotka tuovat esiin uuden jumalaisen suunnitelmansa korkeampaa viisautta, todistavat, että minkäänlaista sairautta ei tarvitse ilmentyä, kun keho vanhenee. Ihmisen fyysisen kehon tarkoitus oli toimia optimiterveystasolla ainakin 120 vuotta. Ihmiskunta on yleensä jäänyt kiinni siihen kolmannen/neljännen ulottuvuuden massatietoisuuden uskomusjärjestelmään, jonka mukaan menneisyyden ydinongelmat ja vajavuudet esi-isä-DNA:ssa sallivat noiden stressaavien ja heikentävien oireiden ilmentyä – jos olento sallii itsensä tuntea rakkaudettomuutta, arvottomuutta tai se tuntee minkäänlaista syyllisyyttä, häpeää tai kaunaa.

Kun sielun sallitaan tulla fyysisen persoonallisuuden oppaaksi ja johtajaksi – egon halukehotietoisuuden sijasta – kaikki negatiiviset energiat jotka ovat tulosta syvistä muinaismenneisyyden ydinmuistoista, nousevat pintaan, jotta jokainen ihminen voi päästää niistä irti kerta kaikkiaan. Tämä tapahtuu käyttämällä tietoisesti violettia muuntamisliekkiä ja ottamalla onkeensa ne inspiroidut ajatusmuodot, joita poimitaan pyhästä mielestänne ja kosmisilta oppailtanne – sekä monista korkeamman taajuuden parannusmenetelmistä joita on nyt käytettävissänne.

Kun siirrytte syvemmälle itsetietoisuuteen ja alatte kuunnella fyysisen kehon – kehomuistisiemenatominne – viisautta, ette ole enää niin riippuvainen ulkoisista menetelmistä (lääkkeet, leikkaukset ja keinotekoiset hoitomenetelmät). Ne dramaattiset fyysiset tasapainottomuudet ja huono terveys mitä valtaosa ihmisistä nyt kokee, korvataan vähitellen terveellisillä ja harmonisilla elämistavoilla, joita opastaa se uusi intuitiivinen henkiviisaus, jonka olette tallentaneet pyhään mieleenne. Enää ihmiset eivät voi luottaa ainoastaan lääketieteen ammattilaisten nykyisiin menetelmiin. Sielunne tönii teitä integroimaan kokonaisvaltaisemman lähestymistavan fyysisen, mentaali- ja tunnekehonne parantamiseen, jotta ylisielunne korkeammat taajuudet voivat integroitua ilman niin suurta traumaa ja ahdistusta fyysiselle astialle.

Olemme todenneet monta kertaa, että valo, ääni ja väri ovat tulevaisuuden parannusmenetelmiä.
Chakrajärjestelmän ja viiden korkeamman galaktisen säteen taajuuksien tutkiminen auttaa parantajia ja terapeutteja siinä, miten informoidaan potilaille, mikä on epätasapainossa heidän aurakentässään, ja miten autetaan heitä palaamaan vähitellen terveeseen fyysiseen kehoon ja ylläpidetään se. Opetuksemme antavat teille kaikille suuntaviivat, joita tarvitsette integroidaksenne nämä lisäparannusmenetelmät nykyiseen terveydenhoito-ohjelmaanne. Teillä on myös upea informaatiovarasto käytettävissä pyhässä mielessänne.

Kun säteilynne laajenee ja tulee voimakkaammaksi ja kauaskantoisemmaksi, teistä, toisten valotyöntekijöiden rinnalla, tulee yhdistynyt voima, jota ei voi kieltää – korkeimman järjestyksen mukainen transformaatio- ja muutosvoima. Olkaa rohkeita visiossanne. Nähkää, mikä on oikein maailmassanne, ja vahvistakaa näin sitä rakkaus-valoa, joka asuu jokaisessa ihmisessä, jonka kohtaatte. Älkää keskittykö varjoihin, sillä ajatusmallinne yhdistyvät aina niihin ulottuvuustaajuuksiin, joihin keskitätte huomionne, ja näin vahvistatte niitä.

Ainoa todellinen vihollisenne on pelko. Päästäkää irti pelosta ja säteilkää rakkaus-valoa, ja sitten katselkaa, kun ihmeitä tapahtuu. Olette ilmentämisen mestari – olette vain unohtaneet. Uskokaa itseenne ja lakatkaa luomasta noita asioita, jotka tuovat teille tuskaa, syyllisyyttä ja kärsimystä. Tulkaa taas kerran valon, rauhan, tasapainon ja harmonian kanssaluojaksi ja liittykää niihin, jotka pyrkivät saamaan takaisin maaplaneetan turmeltumattoman kauneuden. Vaatikaa takaisin oikeutettu paikkanne valonmestarina, rakkaat ystävät, ja muistakaa: kun integroitte Hengen tietoa ja valaistua totuutta, pyydämme teitä jakamaan viisautenne. Olemme aina lähellä opastamassa, suojelemassa ja inspiroimassa, mutta enimmäkseen rakastamassa teitä.

Olen arkkienkeli Mikael.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

30.7.16

Deepthi: Pidä yllä kuvaa kukoistavasta maailmasta
Rakkaat Siskot ja Veljet,

Miten voitte ja mitä kuuluu? Miten on kesä mennyt? Viime postauksestani on nyt yli puolitoista kuukautta aikaa, ja phuuh, on ollut melkoinen matka sen jälkeen! Jos enkelit toivatkin kesälle enkeliennusteissa viestit Puhdistuminen ja Sydänchakra, niin sitä tämä todella on ollut. 

Alkuviikosta palasin kotiin Helsingistä ja Saksasta, joissa olin ensin mukana Amman AYUDH-retriitissä lauluworkshopin vetäjänä (näet koko matkan Face-profiilistani), ja sitten vielä pari päivää päälle Helsingissä palavereissa. Kotiin tuntui palaavan aivan eri nainen, mitä täältä lähti. Jos kesän energiatunnelmat pitäisi tiivistää kahteen sanaan, niin se olisi "massiivinen transformaatio". Moneen meistä on tämän kesän aikana asetettu aivan valtavan vahvat uudet koodit, jotka sallivat meidän laajentua täyteen potentiaaliin, karistamaan viimeisetkin itsen pienentämisen rippeet sekä maadoittumaan yhä syvemmin tämän hetkiseen maailman tilaan. Tästä postauksesta tulee luultavasti voimakkain postaus, mitä olet minulta koskaan lukenut. Tuntuu, että nyt on aika nostaa isot asiat pöytään. 

Oma prosessini lähti liikkeelle juhannusta edeltävänä viikkona. Tapahtui isoja sisäisiä asioita ja oivalluksia, jotka pakottivat päästämään irti jostain, jota olin kantanut sydämessäni melkein kymmenen vuotta. Prosessi oli hirvittävän raskas ja musertava, ja välillä tuntui, että en tiedä selviänkö siitä hengissä. Rakkaat ystäväni onneksi aistivat tilani intuitiivisesti, ja ottivat minuun yhteyttä juuri kriittisimmällä hetkellä. Kiitos jälleen Rakkaat! <3 

Juhannusviikolla olleeseen täysikuuhun, jolloin meillä oli myös Maya-kalenterissa käynnissä neljän päivän "villit päivät" (noilla päivillä ei Maya-kalenterin mukaan ole portinvartijaa ja tiettyä energia-asetusta, vaan mitä vain voi tuolloin tapahtua ja asiat voi kääntyä täysin päälaelleen), kulminoitui sitten kaikki mahdolliset asiat. Villit päivät on Maya-kalenterissa vain kerran vuodessa, ja tämä minun iso prosessi sattui juuri tuohon väliin. Samana täysikuupäivänä meillä oli myös kesäpäivänseisaus, joka on viime vuosina ollut minulle jo muutenkin aina todella transformatiivinen. 

Kaiken prosessoinnin jälkeen tunsin olevani kummallisessa tyhjässä tilassa, jossa tunsin olevani täysin yksin. Minun energiatilastani oli tyhjennetty kaikki pois, ihan kaikki. Yleensä tunnen kentässäni yksittäisiä ihmisiä sekä vähintään enkelit ja Amman ja tämän kollektiivitietoisuuden, mutta nyt ei ollut mitään. Tietoisuuteni lävisti vain ajatus: "mistä elämänvoimani ja rakkauteni kumpuaa, jos sitä ei heijasta kukaan eikä mikään minulle takaisin". Intuitiivinen vastaus tähän oli: omasta itsestäni. Omasta sisäisestä, riippumattomasta lähteestäni. Tuntui villiltä saada kokea se niin fyysisesti ja konkreettisesti. Että minä olen Lähde. Ei ole mitään muuta. Ja luulen, että tähän riippumattomuuteen, itsenäisyyteen ja omaan voimaan meitä nyt lujasti johdetaan. 

Lähdin Pariisiin. Pariisista on tullut minulle se paikka, jonne lähden, kun minun täytyy tehdä itseni kanssa yksin syvää sisäistä työtä. 


Juhannusviikon keskiviikkona varasin liput ja torstaina olin jo kuljeskelemassa pitkin Pariisin katuja. Neljä päivää meni nopeasti ja ne tulivat erittäin tarpeeseen. Olen huomannut, että paikan vaihto helpottaa aina energioiden sulattamista ja päivittämistä. Jos on ja elää kuukaudesta ja vuodesta, vuosikymmenestä toiseen samassa paikassa lähtemättä minnekään, niin myös energia omassa itsessä jämähtää paikoilleen. Joka paikassa ja kaupungissa, kulttuurissa ja maassa on oma energiansa, joka auttaa päivittämään omaa itselle ominaista energiaa uudelle tasolle. 

Juhannuksen jälkeen jatkoin kesäkonsertteja ja sain olla muutaman päivän ihan Rovaniemellä ja Oulussa saakka! <3 Seuraavalla viikolla oli vielä kesän viimeinen EnkeliJumalatar-ilta Nurmijärvellä ja konsertit Keravalla ja Seinäjoella. Seinäjoella ja Rovaniemellä sain laulaa yhdessä kehitysvammaisten kanssa, mikä oli niin sydäntä liikuttavaa! <3 

Näistä konserteista alkoikin sitten taas aivan uusi rumba: Tangomarkkinat. Minulle tuotiin jo etukäteen, että tuo viikonloppu tulisi olemaan minulle käänteentekevä joka tasolla, ja niin todella oli. Kirjoitin tästä jo aiemmin postauksenkin, mutta en ole voinut julkaista sitä. Se on niin ylitsepursuava, että päätin pitää sen muistona vain itselleni. Sanalla sanoen.... Ei löydy sanoja... Minulle tuotiin etukäteen, että nyt olisi sydämen aika ja kaikki tulisi muuttumaan. Näin sen tuon viikonlopun aikana monella tasolla sekä itsessäni että koko tapahtumassa, ja itkin vain kiitollisuudesta. Minä istuin katsomassa kaikki pääkonsertit, ja joka ilta olin mukana myös Tangokadun VIP-teltassa, jossa sain tavata kolleegaa ja alan edustajaa toisensa perään. En mene yksityiskohtiin, mutta minulle tuo viikonloppu oli syvästi parantava ja vapauttava. Kohtasin niin paljon ihmisiä... Tuntui, että minä vain seisoin siellä kaikkien keskellä, ja Rakkaus vain virtasi... Konkreettisia siunauksiakin minulle tuotiin, mutta niistä lisää vähän myöhemmin. <3 Tangoilta hyppäsin ystäväni kanssa heti aamulla suoraan autoon ja lähdimme ajamaan Wäärälään pitämään omaa konserttiani. Wäärälän jälkeen oli vielä kesän viimeiset konsertit Kotkassa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa, kiitos, kiitos, kiitos Rakkaat!!!! <3 <3 <3 <3
Kouvolasta lähdinkin sitten suoraan lentokoneeseen ja kiidin Saksaan AYUDH-retriitiin. AYUDH on Amman perustama nuorten organisaatio, joka pitää vuosittain kesäretriitin Amman Saksan ashramissa, nyt jo 12. kertaa. Viikon ohjelmassa on laaja valikoima erilaisia workshoppeja, inspiroivia puheita, yhteismeditaatiota, joogaa ja erilaisia aktiviteetteja, joiden tarkoitus on voimistaa meitä yksilöinä, jotta voimme paremmin palvella maailmassa ja olla aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Viikon teemana oli "One World. One Home."

Olin viimeksi mukana vuonna 2012 ja 2013, ja sen jälkeen retriitti oli kasvanut kolminkertaiseksi. Jos tuolloin olikin mukana reilut sata nuorta, niin nyt heitä oli jo reilut 350 nuorta ympäri Eurooppaa + kaikki sevalaiset, organisaatio ja me workshop-vetäjät. Joten enää ei ollut kyse mistään pikkutapahtumasta, vaan Amma on todella tuntunut laittavan pyörät pyörimään. Tänä vuonna koko retriitin henki oli myöskin huomattavasti poliittisempi, mitä aikaisemmin. Meillä oli loistavia puhujia ja saimme aimo annoksen pureskeltavaa siihen, että miten voisimme itse täällä vaikuttaa ja tehdä tietoisempia valintoja joka päiväisessä elämässämme. Koko retriitti oli itselleni tämän kesän kolmas syvä transformaatiopiste. Niin huikeita kohtaamisia ja sydänenergioita, että olin räjähtää rakkaudesta jo ensimmäisen päivän jälkeen! <3 Joka ikinen kohtaaminen ja tapahtuma tuntui kuin suoraan Amman siunaukselta. Kaikkien suurten keho- ja sydänkoodien keskellä tuotiin tietoisuuteen myös toinen erittäin vahva sisäinen viesti: "ei ole enää aikaa odottaa, on tositoimien aika". Tämä lävähti kasvoilleni jo ensimmäisenä päivänä, kun eräs ashramin asukkaista, minun ikäinen nainen, veti minut mukaansa "smoothietauolle" - joka osoittautui lopulta kaikeksi muuksi. 

Ensimmäisenä hän kysyi, että olenko jo perustanut sen "kommuunitalon" Suomeen, ja sitten hän alkoi kertoa, mitä Amma oli puhunut USA:n ohjelmassa tänä kesänä. Se vakavuus ja voima, millä hän nuo sanat minulle välitti, pyöräytti maailmani täysin ympäri. Kyllä, olen kuullut Amman puhuvan näistä samoista asioista koko tämän kahdeksan vuotta, mitä olen hänen kanssaan ollut, mutta nyt todellisuus iski tajuntaani syvemmin kuin koskaan aikaisemmin: me olemme ihmiskuntana suuremman muutoksen edessä, mitä koskaan ennen. Se ei johdu terrorismista ja sodista, vaan auringonpurkauksista. Tajusin, että me emme tiedä näistä asioista tarpeeksi, me suljemme silmämme siltä, mikä on väistämätöntä, jos kukin ei ala NYT tekemään muutoksia omassa elämässään. Amma on sanonut, että jo vuonna 2020-2022 kohtaamme suuria vaikeuksia, jotka aiheutuvat auringonpurkauksista. 

Itse en ole halunnut näitä asioita aiemmin alleviivata blogissani enkä missään muuallakaan, eikä tarkoitukseni ole nytkään pelotella ketään, mutta tämän keskustelun myötä jokin minussa muuttui, syvästi. Olen tuntenut kauan aikaa, että elämme jossain aivan ihme pumpulikuplassa, täydellisessä harhassa, jossa meillä ei ole todellisuuteen mitään todellista kosketusta. Näemme sodat, tunnemme ilmastonmuutokset, kehomme käy läpi mitä ihmeellisempiä transformaatioita, mutta emme tajua, miten lähellä todellinen katastrofi on. Vuoteen 2020 on nyt neljä vuotta aikaa. Mieti sitä.

Oma kokemukseni auringosta on ollut jo muutaman vuoden, että en voi olla auringonpaisteessa yhtään. Se polttaa minut saman tien. AYUDHissa majoituin alhaalla kylässä, 10 minuutin kävelymatkan päässä ashramista. Joka ikinen päivä minun piti suojata matkan ajaksi pääni huivilla, vaikka matka ei tuon pidempi ollut. Pääni olisi muuten tullut kipeäksi jo parin minuutin suoran auringon alla olon jälkeen (ja tulikin ensimmäisenä päivänä, kun en muistanut suojata päätäni!!). Perillä ashramissa pysyttelin sisätiloissa ja ulkona varjossa. Ja tämän sanoo nyt nainen, joka on entinen auringonpalvoja. 

Mitä Amma siis on tarkalleen ottaen näistä asioista sanonut? Samaa, mitä tieteilijät jo vuosia. Jaan nämä nyt sinun kanssasi, ja voit sitten itse miettiä, miten asiaan suhtaudut. Joka tapauksessa nämä asiat olivat lopulta kaikkien huulilla koko viikon ajan, ja kun lähtöpäivänä katsahdin, mitä toiveita nuoret olivat esittäneet ensi vuoden AYUDH-retriitin teemaksi, ykköstoiveeksi oli sinnekin noussut Ilmastonmuutos "13. CLIMATE ACTION - Take urgent action to combat climate change and its impacts" yhdessä Korkeatasoisen koulutuksen kanssa "4. QUALITY EDUCATION - Ensure inclusive and quality education and promote lifelong education for all"Kuin pisteeksi iin päälle, kun aukaisin kotiin päästessäni aamulla puhelimen, niin sinne oli tullut viesti amerikkalaiselta Amma-ystävältäni, joka oli saanut tuon viestin Nick Hodgsonilta (myös Amman seuraaja), joka oli koonnut viime vuosien Amman puheista ja lausunnoista yhteenvedon koskien juuri tätä samaista ilmastonmuutosta ja auringonpurkausasiaa, josta saksalainen ashramystäväni oli minulle jo ensimmäisenä retriittipäivänä alkanut puhumaan. Ei vain voi olla sattumaa... 

Nickin yhteisösivu löytyy täältä. Amma antoi aiheesta lausunnon mm. viime uuden vuoden puheessa, jonka pääset lukemaan kokonaisuudessaan täältä. Tässä suomennettuna pieni pätkä:

"Meidän täytyy tulla nyt vakavasti tietoiseksi ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista. Jos globaali lämpötila jatkaa nousuaan, vaikutukset tulevat olemaan katastrofaalisia. Maapallo saattaa jatkaa olemassaoloaan, mutta ihmisrotu ei selviä hengissä. Joulukuussa (2015) 195 maan johtajat allekirjoittivat Pariisissa sopimuksen United Nations Climate Change Conference [COP 21] -tilaisuudessa. Toivotaan ja rukoillaan, että heidän ponnistelunsa globaalin ilmastonmuutoksen puolesta ovat menestyksekkäät ja heidän päätöksensä kantavat hedelmää.

Jos tilanne heikkenee, maapallon lämpötila kohoaa huippulukemiin vuoteen 2020 tai 2022 mennessä.
Me kaikki tiedämme, että se tietää stratosfäärin otsonikerroksen heikkenemistä ja otsoniaukkoa.

Nyt on aika alkaa istuttamaan puita ja siirtyä luomuviljelyyn. Kannustan kaikkia talouksia perustamaan oman kompostin. Myös ne, jotka asuvat yksittäisissä huoneistoissa voivat alkaa keräämään ruoantähteet erilliseen astiaan ja kompostoida ne. He voivat myös kasvattaa omat kasvikset ja puut muovitynnyreissä tai ruukuissa.

Amma kannustaa kaikkia yhteiskyytijärjestelyihin. Autojen määrä teillä on lisääntynyt, mikä johtaa ilmaston saastumiseen. Jos viisi ihmistä työskentelee samalla alueella, samassa toimistossa, he voivat käyttää viiden auton sijaan yhtä autoa. Silloin he voivat jakaa polttoainekulut. Yhteiskyydit vähentävät myös polttoainekustannuksia ja vähentävät ilmaston saatumista. He pääsevät myös perille nopeammin, koska autojen määrä teillä vähentyy. Ja lisäksi, näin pystytte auttamaan myös köyhiä ihmisiä niillä rahoilla, jotka jäävät yli yksityisautoilukustannuksista."


Lisäksi Amma on sanonut, että ihosyövät tulevat lisääntymään, koska emme tajua suojata ihoamme tältä polttavalta auringolta. Siis nyt vaaleat hipiämme kunniaan! <3Tässä Nickin video aiheesta:
Amma - kuin myös tieteilijät - ovat siis varoittaneet meitä nyt massiivisista auringonpurkauksista. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Sitä, että koska tänä päivänä olemme täysin riippuvaisia sähköstä ja internetistä, olemme hyvin haavoittuvia. Auringonpurkaukset vaikuttavat satelliitteihin, ja jos ne haavoittuvat, maapallon sähköverkko ja internetyhteys katkeaa ja lentokoneet eivät lennä. Tämän myötä yhteisöasuminen palaa takaisin, alamme kasvattaa itse ruokamme, ja kotimme on varustauduttava aurinkopaneelein, tulisijoin ja kaivoin. Ja me voimme alkaa valmistautumaan tähän NYT. Ashramissakin on jo alettu kasvattaa luomuvihanneksia talojen katoilla, ja sinne on kuulemma jo rakenneltu jos jonkinmoista aurinkosuojaa avoimille paikoille. 

Diana Cooper on alunperin antanut kirjoissaan pidemmän aikavälin. Hän on kirjoittanut, että maailman tila on suuren myllerryksen alla aina vuoteen 2032 saakka, jonka jälkeen kultainen aika ja maapallo on syntynyt, ja olemme lopultakin saavuttaneet ihmiskuntana sydämestä elämisen tilan. Koska juuri siihen meitä tässä johdetaan: miten elää sydämestä käsin tietoisena yksilönä muita palvellen, rauhassa ja rakkaudessa.

Kaiken tämän jälkeen aloin ymmärtää vieläkin syvemmin niitä "koodeja", joita minulle on tuotu jo useamman vuoden ajan: miksi olen nähnyt unia tulvista, kommuunitalon perustamisesta ja lapsista huolehtimisesta; miksi omalla työlläni on tuntunut olevan niin valtava kiire ja enkelit ovat pitäneet minut tiiviisti koko ajan tien päällä; miksi tietoisuuden nostosta ja sydäntyöstä on tullut niin tärkeä osa elämääni... 

Minä lähden huomenna Intiaan, ja on todella mielenkiintoista nähdä ja kuulla, miten tämä kaikki tuntuu ja näyttäytyy nyt siellä. Ottaako Amma entistä vahvemmin kantaa tähän asiaan. 

Lisää videoita täällä!


Nyt jos koskaan on siis todella tärkeää alkaa miettimään omia tekojaan, ajatuksiaan ja sisäistä tilaansa. MITÄ MINÄ VOIN TEHDÄ NOSTAAKSENI OMAA VÄRÄHTELYÄNI? MITEN MINÄ VOIN PALVELLA SYDÄMESTÄNI KÄSIN? Onko minulla varaa surkutella elämääni ja nähdä kaikista asioista vain negapuolet, vai olisiko aika nousta itsen yläpuolelle, astua omaan voimaansa ja alkaa elämään runsauden ja rakkauden tietoisuudesta käsin? Meillä ei ole enää varaa uhrienergiaan, vaan meistä jokaista tarvitaan. <3

SINUN VÄRÄHTELYSI 
AUTTAA KOKO MAAILMAA


Mitä useampi meistä tekee oman sisäisen työnsä ja löytää yhteyden omaan sisimpäänsä ja sisäiseen valoon, niin sitä paremmin me pystymme auttamaan ja heijastamaan myös muille valoa ja rakkautta - on edessämme minkälaiset ajat hyvänsä. 

Minä uskon ihmisiin. 
Minä uskon rakkauteen. 
Minä uskon valoon. 


Minä uskon siihen, että kun yhdistämme valomme, voimme saada massiivisia muutoksia aikaan pelkällä yhteisellä valon värähtelyllä. Tänä päivänä jos koskaan on maailman tärkeintä harjoittaa meditaatiota ja rukoustyötä.PIDÄ SYDÄMESSÄSI YLLÄ KUVAA KUKOISTAVASTA,
ILON, HARMONIAN JA RAKKAUDEN
TÄYTEISESTÄ MAAILMASTA!
USKO UNELMIISI JA VISIOIHISI 
JA NÄE NE JO TOTEUTUNEENA!

ÄLÄ PIENENNÄ ITSEÄSI!


ME OLEMME LUOJIA! 
ME LUOMME OMALLA VALOTIETOISUUDELLAMME 
UUTTA YHTEISKUNTAA JA MAAPALLOA! 
JOKA IKINEN HETKI!


Nyt ei siis ole aika luovuttaa, vaan nyt on aika ryhtyä TOIMIIN! Olkoon tämä postaus ponnistusalusta meille kaikille! Amma korostaa meille joka ikisessä puheessaan aina, että ei riitä, että vain unelmoimme ja visioimme, vaan meidän täytyy myös toimia. Tarvitsemme pyhän feminiinisen antautumisen lisäksi myös uuden pyhän maskuliinisen toiminnan energian, AKTIIVISEN SYDÄNENERGIAN, jotta voimme elää elämäämme täydessä potentiaalissa ja palvellen korkeinta hyvää. Sitä me olemme tulleet tänne nyt tekemään!

Kanssasi kulkien,
Deepthi


8.6.16

Deepthi: Loppu - ja uusi alku"Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet..."

Siltä tämä tosiaan tuntuu. Että viime postauksestani olisi vuosia aikaa. En tiedä mitä meille toukokuun aikana tapahtui, mutta jotain todella syvällistä "sipulinkuorimista" tuntui olevan ilmassa. Kerros kerrokselta sukelsimme yhä syvemmälle - vain nähdäksemme, että sen alta paljastuu uusi kerros. Minä aloitin toukokuun sisäisen lapsen teemoilla, sitten tunnuin siirtyvän paljastamaan itselleni totuuksia, joita en olisi halunnut itsekään kohdata, ja lopulta jäljelle jäi vain syvä... hämmennys. Hämmennys siitä, että mistä olen tulossa ja minne menossa, kuka olen tänään. Tuntuu, että toukokuun aikana kävimme läpi kokonaisen sarjan kuolemia ja uudestisyntymiä.

Täällä siis nyt ollaan ja ihmetellään Suomen kamaralla jälleen elämää. Tänään sain jopa kaikki toimistohommat pakettiin, ja nyt tuntuu ihanalta päästä valmistautumaan rauhassa kesän konsertteihin. Ensimmäiset EnkeliJumalatar-illatkin pidettiin heti saavuttuani, ja niitäkin on nyt poikkeuksellisesti kesän aikana luvassa lisää. Illat on toki jo täynnä, mutta peruutuspaikkoja voi seurailla ryhmästämme

Pyhä Enkelipuutarha-konsertteihin on puolestaan jo vapautunutkin muutama peruutuspaikka, ja muutamiin on vielä useitakin paikkoja vapaina. Löydät konserttini täältä! Odotan niin ilolla, että pääsen taas musiikin pariin kanssanne! ♥♥
Laskeuduin Kaliforniasta Suomeen viime viikon lopulla. Palautuminen on sujunut hyvin, vaikkakin sisäinen kello on edelleen päin prinkkalaa. Menen viideltä aamulla nukkumaan ja herään kolmelta iltapäivällä... kvääks... Jos tänä yönä sentään jo vähän aiemmin olisi peiton alla. ♥ Suomessa on tuntunut ihanalta tämä luonnon keveys. Kaliforniassa elelin valtavan vuoriston keskellä, ja niin mielettömiä kuin ne vuoret ovatkin, niin ne ovat myös todella voimakkaita. Jos kollektiivikentässä on liikkeellä painostavia ajatuksia, niin ne kaikki pakkautuu noiden vuorten syliin, ja olimme Shawnin kanssa kerran jos toisenkin aivan näännyksissä. Amerikassa lähestyy presidentinvaalit, ja mm. se tuntuu tekevän yleiseen ilmapiiriin mielenkiintoisia fiboja...

Tunsin siis jälleen suurta helpotusta palatessani Suomen kamaralle. Vuoriston keskellä tunnun jotenkin hukkaavan itseni vuorten voiman alle, kun Suomessa oman voiman ja pitäminen tuntuu olevan minulle helpompaa. Tällä reissulla yhdeksi pääaiheeksi nousikin ehdottomasti tietoisuus omasta superherkkyydestäni lähes kaikelle. Välillä oikeasti mietin, että miten täällä maan päällä voi ylipäätään kohta enää elää, kun samalla kun tietoisuus ja valo täällä kasvaa, myös raskaita energioita nousee kohinalla pintaan, mikä ainakin omalla kohdallani vaikuttaa olemukseeni suuresti. Oman mielen kanssa on saanut painia ja tehdä mitä syvintä selvitystyötä.

Toinen iso asia, mikä nousi matkalla pintaan, oli luovuus ja luovat energiat. Tällä matkalla korostui oma sisäinen ristiriita luovuuden suhteen, kun tuntee, että toinen jalka on valomaailmassa ja luottaa täysin siihen, että asiat tapahtuvat oikeaan aikaan, ja toinen kamppailee vanhojen asetusten kanssa, joista mieli haluaisi niin kovasti pitää kiinni. Erityisesti minulle tuotiin nyt napachakran - joka on yksi uusista 12 chakran aktivoinnin keskuksista - ja sydänchakran tärkeyttä. Googlailin tuota napachakraa uudelleen, ja jostain osuikin silmiini, miten napachakra on ollut alunperin yhtä sakraalichakran kanssa, ja olisi nyt uudessa energiassa sakraalichakran maskuliinivastine! Se on minusta mielenkiintoinen ajatus!

Eräänä päivänä menimme Shawnin kanssa Nevada Cityssä suosikkikirjakauppaamme, josta löysin tämän ihanan Doreen Virtuenin uuden kirjan! Kirja kertoo luovuudesta, mistäpä muustakaan! ♥
Ja lukuseurakseni hiippaili usein tämä naapurin ihana mirri ♥ 


Aluksi kisuliini ei uskaltanut katsoa edes silmiin, mutta muutaman päivän kuluttua se luotti jo siinä määrin, että antoi jopa silitellä vatsan alta ja antoi katsekontaktiakin! Niin ihanaa! 


Doreenin kirjan myötä sain yhden ison oivalluksen, jota olen tässä nyt tunnustellut ja fiilistellyt - ja joka on vaaninut minua nurkan takana jo pitkän aikaa. Olen itse paininut nyt useamman vuoden ns.writer's blockin kanssa. Kyllä, blogitekstejä ja kaikkea muuta kirjoitusta kyllä syntyy, mutta ei lauluja sillä tavalla isommassa määrin, mitä toivoisin. Tiedostan, että energiani on jakaantuneena koko ajan niin moniin muihin suuntiin, että se saattaa jarruttaa laulujen syntymistä. Mutta toisaalta, sellainen oli elämäntilanteeni myös edellisten levyjeni kirjoittamisen aikoihin... Joten tiedostan, että pohjalla on jotain muutakin. Jotain syvempää, josta en ihan ole päässyt kiinni. 

Ja sitten luin Doreenin kirjasta tämän lauseen: 


CREATE A PRODUCT/SERVICE (ART) 
TO HELP AND INSPIRE 
YOU!


Oooohhhh! Meinasin pyörtyä, kun tajusin kipeän kirkkaasti, missä luovuuteni lymyää: minä ajattelen työssäni koko ajan kaikkia muita paitsi itseäni. (Enkä vähiten sen takia, että roolimallini kiertää koko ajan ympäri maailmaa auttamassa ihmisiä, mutta joka sattuu handlaamaan nämä hommat täydellisesti - toisin kuin minä.) Mietin konsertteja ja EnkeliJumalatar-iltoja ja kaikkia mahdollisia ihania juttuja, joissa saan palvella sydämestäni käsin. Ja mietin vain koko ajan, miten voisin antaa ja palvella enemmän, ja tunnen itseni riittämättömäksi tehtävässäni, kun tiedän, että olisi niin paljon MUUTAKIN mitä voisin antaa ja miten palvella. (Mielen harha sekin, uuuurrggghhh!!)

Ja tässä sitä nyt sitten ollaan: niin vihkiytyneenä sieluntehtävään ja palvelemiseen, että olen autuaallisesti unohtanut palvella itseäni!! Tiddididiii!!!!!! Kyllä, ulospäin varmasti näyttää siltä, että palikat on kohdillaan, koska todella elän sydämenpolulla ja itseäni kuunnellen, mutta teen sen kaiken sillä ajatuksella, että miten voisin eniten palvella muita ja koko tätä kollektiivikenttää! Eikä se silti tarkoita, etten olisi rakastanut joka hetkeä, koska olen!! Ja samalla olen saanut kasvaa hurjasti! Mutta olisiko kenties aika löytää jokin keskitie tähän asiaan, erityisesti, jos se auttaa kirjoituskanavien aukeamisessa! 

Luin kirjaa Shawnin sohvalla ja hän itse otti samalla päikkäreitä vierussohvalla. Kuumat, hiljaiset,  polttavat kyyneleet alkoivat nousta silmiini, ja lopulta vuodatin krokotiilinkyyneleitä pitkin sohvanpielustaa. Ne olivat helpotuksen ja vapautumisen kyyneleitä, ja tajusin, että tämä hetki muutti sisälläni jotain perustavanlaatuisesti. 

Tajusin, että sieluna, joka tuntee toisten ajatukset ja tunteet kehossaan, ja joka aistii eri paikkojen energiat ja värähtelyt olemuksessaan, ja joka on syntynyt tähän elämään empaatikkona ja superherkkänä ja intuitiivisena auttavana sieluna, olin juuri astumassa ulos omasta palvelijan karmaroolistani. Tajusin, että minä saan nyt keskittyä itseni palvelemiseen, inspiroimiseen, auttamiseen ja luomiseen. (Ja korkeimmassa totuudessa: kun palvelet itseäsi, palvelet itse asiassa Itseäsi, eli Jumalaa, eli todellisuudessa kaikkia. Mutta me ihmisinä jäämme kiinni tähän "palvele muita" ja "epäitsekäs palvelu"-ansaan ymmärtämällä ne "väärin". Korkeimmassa totuudessa ei ole ketään muuta kuin me Itse, eli ykseys, jossa olemme kaikki yhtä, joten palvelemalla itseäsi eli Korkeinta Itseäsi, tulet samalla palvelleeksi myös muita, automaattisesti.)

Tajusin kipeästi, että olen tämän blogin myötä luonut itselleni salavaivihkaa aivan uuden "roolin" "artistiroolin" jälkeen, ja nyt on aika astua siitä ulos. Aloitin tämän blogin alunperin selvittääkseni itselleni, että mitä minulle oli tapahtumassa, kun yhtäkkiä tietoisuuteni ja sydämeni alkoivat spontaanisti laajeta, jonka myötä aloin ymmärtää universaaleja ja kosmisia lakeja, enkelimaailmoita ja olevani syvässä henkisen muutoksen tilassa. Aloitin kirjoittamaan blogia itselleni tiputtaakseni kaikki roolit ympäriltäni, että saisin oppia tuntemaan, kuka todella olen. Ja kuin vaivihkaa, kun tekee jotain tarpeeksi kauan, siitä syntyy uusi identiteetti. En ole tietoisesti valinnut blogin kirjoittajan ja henkisistä asioista puhuvan ihmisen roolia, se on vain syntynyt minulle kaiken kirjoittamisen ja tekemiseni myötä - ja olen kokenut voivani auttaa kokemuksieni jakamisella muita ihmisiä, mikä on ollut maailman ihaninta! ♥ 
Mutta nyt on aika ottaa reilut 10 vuotta sitten ensi kertaa itselleni esittämä kysymys uusiokäyttöön. Silloin kysymys kuului "kuka olen, jos en ole laulaja?" Nyt se kuuluu: "kuka olen, jos en ole tämän blogin kirjoittaja ja enkelityöntekijä?" 

Vastausta en vielä tiedä, mutta aion ottaa siitä selvää. Miten, se jää nähtäväksi. Ja millainen rooli tässä kaikessa on blogillani, myös se jää nähtäväksi. 

Ole se valo joka olet ♥

Halaamisiin,
Kirsi 

PS.Lähtöpäivänä matkalla San Franciscon kentälle taivaasta alkoi sataa nuotteja... 


7.6.16

Dagher: Energiaennuste kesäkuu 2016 - Täysi vapaus

IN ENGLISH: June 2016 Energy Forecast - Complete Freedom

Kirjoittanut Emmanuel Dagher (www.magnifiedmanifesting.com)
Kesäkuu 2016
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Rakkautta ja siunausta!

Energiat joihin meillä on ollut pääsy muutaman viikon, ovat luoneet selkeän polun meille ja tarjonneet uskomattomia paljastuksia siitä, miten voimme kokea täyden vapauden. Tällainen vapaus on ollut poissa henkilökohtaisesta ja kollektiivitietoisuudestamme tuhansia vuosia. Mutta 1950-luvun loppupuolella ja 1960-luvun alussa sen aspekteja alkoi palata ihmistietoisuuteen, ja tilanne on kehittynyt siitä lähtien.

Itse asiassa, tuloksena useista tärkeistä maailmanlaajuisista sydänkokoontumisista, joita on ollut tänä vuonna – sekä pyhän tähtiverkon ankkuroinnista, joka toteutettiin koko ihmiskunnan puolesta 15.4. YK:n alueella (katso yksityiskohdat huhtikuun energiaennusteesta) – henkilökohtaisessa ja kollektiivitietoisuudessamme on tapahtunut massiivinen avautuminen ja herääminen.

Tämä herääminen on sallinut ihmiskunnan kollektiivimielen lopultakin avautua ja yhdistyä täyden vapauden taajuuteen, joka tulee nyt tietoisuuteemme. Mainitsin tässä erityisesti mielen, koska henkemme on aina toiminut täyden vapauden ulottuvuudessa. Täydellistä vapautta ei ole vielä täysin oivallettu ihmismielissä, koska kollektiivimieli opetti itsensä kauan sitten toimimaan selviytymismalleissa ja saamaan lohtua siitä.

Nämä mallit johtivat uskomukseen, että mielellämme on rajat ja sen täytyy pelata tiettyjen sääntöjen mukaan. Se johti myös mielen ehdollistamiseen uskomuksella, että kaikki minkä kohtaamme kolmannessa ulottuvuudessa ja minkä se näkee mahdollisena riskinä tai vaarana, on hyvin todellista. Siksi sen on suojeltava itseään kaiken kustannuksella.

Silloin ihmisen selviytymismallit alkoivat.

Täyden vapauden paluu

Vanhoja ja syvään juurtuneita selviytymismalleja joihin olemme samaistuneet, on tullut pintaan viime viikkoina. Oletko huomannut? Tätä tapahtuu, koska meitä pyydetään tarkastelemaan kunnolla, haluammeko jatkaa noiden selviytymismallien toistamista vai olemmeko nyt valmis siirtymään täyteen vapauteen menneisyydestä – vapauteen niistä rajoittuneisuus- ja pelkoharhoista joita kerran loimme itsellemme.

Yksi tehokkaimmista tavoista, joilla voimme alkaa siirtyä täyteen vapauteen, on kyseenalaistaa ne tuomitsevat tai pelokkaat ajatukset, joita mielellä on itsestään, muista ja elämästä yleensä. Sanotaanpa esimerkiksi, että mielelläsi on jokin tällainen ajatus: "Kukaan ei ymmärrä tai tajua minua."

Onko sinulla ollut elämässäsi koskaan tämäntyyppinen ajatus?

Jos tällainen ajatus koskaan tulee, kysy mieleltäsi seuraavaa: "Onko ehdottomasti 100%:n universaali totuus, ettei kukaan ymmärrä tai tajua sinua? Ja vaikka se olisikin täysin totta, haluatko tilanteen jäävän sellaiseksi?" Vastaa tähän vain "kyllä" tai "ei".

Jos vastasit "kyllä", kehottaisin sinua harkitsemaan seuraavaa. Onko mitään mahdollisuutta, että jollain tiedostamattomalla tasolla olet päättänyt olla väärinymmärretty, voidaksesi olla erillään muista ja pitääksesi itsesi näin turvassa ja suojassa? Jos on edes 0.5%:n mahdollisuus, että väärinymmärryskokemuksesi on puolustusmekanismi, jonka mielesi on luonut pitääkseen itsensä turvassa ja välttyäkseen haavoittuvuudelta toisten seurassa, niin tämä voi olla elämää muuttava hetki sinulle.

Koska silloin kun oivallamme, että jokainen kokemus elämässämme on valinta, jonka olemme tehneet olemuksemme jollain tasolla – tiedostamme sitä tai emme – meidän ei tarvitse enää pitää uhri/selviytymismalleja totuutenamme. Sillä hetkellä kun oivallamme, ettei ole koskaan kyse siitä, että toiset väärinymmärtävät meidät, vaan siitä, että ymmärrämme itse väärin itsemme, otamme takaisin voimamme ja meistä tulee taas elämämme luoja.

Otetaanpa toinen ajatus, joka on saattanut olla syvään juurtuneena tietoisuuteemme:

"Henkisenä ihmisenä joka tarjoaa parannuspalveluja, tunnen olevan väärin ottaa vastaan rahaa noista palveluista." Jos sinulla on koskaan tullut mieleen tällainen ajatus, kysy itseltäsi: "Tiedänkö tämän ehdottomaksi totuudeksi? Ja jos näin on, mikä on johtanut minut uskomaan, että se on totta?"

Katso, mitä tulee esiin. Se voi olla ajatus, joka kumpuaa uskonnollisesta kasvatuksesta tässä elämässä, tai uskomus entisestä elämästä, jossa samaistit köyhyyden henkisempänä olemiseen. Saattaa myös olla, että olet nähnyt niin monen ihmisen käyttävän väärin valtaansa, erityisesti suhteessaan rahaan, että päätit syyttää rahaa ja tuomita sen sellaiseksi, ettei se ole aikasi, energiasi tai tilasi arvoista.

Mutta voitko kuvitella, miten traumatisoitunut paras ystäväsi olisi, jos syyttäisit häntä maailman kaikista ongelmista? No, ei raha ole sen kummempi! Sillä on tietoisuus. Se tuntee ja vastaa tunteisiimme sitä kohtaan, ja se haluaa auttaa meitä. Rahan oli alun perin tarkoitus olla energiavaihdon symboli. Tämä vaihto on osa universaalia energiatasapainojärjestelmää, joka tunnetaan "kiertämisperiaatteena". Tämä merkitsee myös, että energia jota raha edustaa, on elävää ja on aina ollut elävää.

Voit kuvitella, mitä tapahtuu, kun kohtelemme jotain elämämme aluetta epäystävällisesti ja epärakastavasti ja näin erotamme sen itsestämme. Jos tekisimme sen parhaalle ystävälle tai kumppanille, hän juoksisi toiseen suuntaan eikä haluaisi enää koskaan nähdä meitä.

Kun tarkastelemme uskomusta: "Henkisenä ihmisenä joka tarjoaa parannuspalveluja, minun ei pitäisi ottaa vastaan rahaa", näemme selvästi, että olemme päättäneet tuomita tässä. Tämän tuomitsemisen vuoksi emme ole ainoastaan estäneet itseämme sallimasta energiavaihtoa, joka kunnioittaa aikaamme ja ponnisteluamme – olemme myös olleet epäkunnioittava rahaenergiaa kohtaan, joka on vain rakkauden antamisen ja vastaanottamisen energiaa.

Tuo päätös on saattanut pohjautua tuomioomme siitä, miten jotkut ihmiset kohtelevat rahaa (esimerkiksi ahneesti). Sitten päätimme tuomita rahan tavalla, joka ei kunnioita meitä tai rahan pyhää roolia maailmassa. Voit nähdä, että kun alamme kyseenalaistaa ajatuksiamme, teemme tietoisuuteemme aukon, jonka kautta voimme laajentua korkeampiin tietoisuustiloihin ja lopulta täydelliseen vapauteen.

Jos tunnet vastustusta juuri lukemaasi kohtaan tai sinulla on syyllisyyttä tai surua niistä tuomitsemisista tai uskomuksista, joita sinulla on ollut aiemmin, tiedä, että nuo ajatukset muodostettiin aikana, jolloin teimme parhaamme sillä, minkä tiesimme tuolloin. Menneisyydessä mielemme päätti toimia vain selviytymismoodissa, mikä on toinen tapa sanoa, että se päätti tehdä itsensä suojelemisesta suurimman prioriteettinsa.

Mutta mitä jos sen ei enää tarvitse käyttää erillisyys- ja pelkomalleja itsensä suojelemiseen? Mitä jos mieli voi lopultakin muistaa, että henkemme on pitänyt meidät turvassa koko ajan, silloinkin kun luulimme muuta? Eikö se vapauta meille tilaa kokeilla uusia asioita, jotka auttavat meitä laajentumaan suurempiin elämisen, tiedostamisen ja olemisen tiloihin?

Mielelle on tullut hyvin mukavaksi samaistua selviytymismalleihin, joten silloin kun taivaallisia avautumisia tapahtuu henkilökohtaisessa ja maailmanlaajuisessa tietoisuudessamme, se kokee paljon epämukavuutta. Kun tätä tapahtuu, ainoa tehtävämme on olla vain myötätuntoisesti läsnä mielelle, kun se sopeutuu ja vaihtaa pois vanhoista malleista. Tämä vaatii meitä vain tarkkailemaan mielen vastustusta, yrittämättä korjata, muuttaa tai pelastaa sitä.

Tarkkaile vain ja lähetä sille rakkautta, eikä mieli tunne enää tarvetta vastustaa tapahtuvia muutoksia. Mieli voi sitten omana aikanaan rentoutua lämpöömme ja myötätuntoomme niin, kuin lapsi tuntisi turvaa vanhempansa tai hoitajansa rakastavassa sylissä.

Täyden vapauden hyväksymisen vaikutuksia


Kun jatkamme sisäisen työmme tekemistä ja selviytymismalleista irtipäästämistä, hyväksyen täyden vapauden olla koko jumalainen itsemme, saatamme huomata joitain muutoksia, kuten:

* Päästämme irti tarpeesta syyttää kaikkia muita elämämme ongelmista.

* Otamme täyden vastuu siitä, että jollain tasolla olemme päättäneet siirtyä jokaisen kokemuksen läpi oppiaksemme ja kasvaaksemme ja saadaksemme selkeyttä siitä, mitä oikeasti haluamme luoda.

* Päästämme irti tarpeesta miellyttää toisia sopiaksemme joukkoon tai ollaksemme pidetty.

* Ilmaisemme oman totuutemme tavalla, joka on harmoniassa korkeimman hyvämme kanssa.

* Kokeilemme uusia asioita, jotka auttavat meitä laajentumaan.

* Muodostamme uusia suhteita, jotka perustuvat toistemme vapauden kunnioittamiseen ja juhlimiseen, omistavuuden tai kontrolloinnin sijasta.

* Kehitämme syvän yhteyden Henkeen, joka ylittää kaiken logiikan.

* Päästämme irti tarpeesta kontrolloida oman elämämme ja toisten elämän pikkuasioita.

* Laitamme itsemme etusijalle omassa elämässämme.

* Emme piiloudu enää – opimme toimimaan aidoimmasta ja rehellisimmästä osastamme käsin.

* Alamme elää täysillä, emmekä vain mene jokaisen päivän läpi innottomana ja tehden niitä liikkeitä, joita meille on kerrottu, että meidän pitäisi tehdä.

* Tunnemme syvempää rakkautta ja myötätuntoa kaikkea elämää kohtaan, mukaan luettuna itsemme, sisäinen lapsemme, toiset ihmiset, kokemuksemme ja matkamme.

* Toimimme ikuisen yltäkylläisyyden ja ilon maailmassa.

* Luomme fyysisistä, mentaali- ja tunnetasapainoa ja hyvinvointia elämämme kaikille alueille.

Niinpä kun seuraavan kerran mielesi yrittää vakuuttaa sinulle, että energiat joiden läpi kuljemme, ovat haastavia, muistele vapaana olemisen hämmästyttäviä tuloksia! Ole sitten myötätuntoisesti läsnä mielellesi, jotta tunnelaukaisijoiden tullessa pintaan, se voi mennä niiden läpi helpommin.

Valaistuminen


Jos olet osallistunut sisäiseen työhön kuluneiden muutaman kuukauden aikana, kaikkien ympärillämme tapahtuvien muutosten tuloksena, olet ehkä huomannut viime aikoina halua nauraa paljon enemmän, leikkiä ja tuntea olevasi taas lapsi. Tämä on vahvistus, että astut matkasi seuraavaan vaiheeseen, mikä on olla valaistunut olento.

Yksi täyden vapauden suurimpia vaikutuksia on, että meistä tulee valaistuneita olentoja. Valaistumisessa ei ole kyse istumisesta koko elämäänsä vuorenhuipulla rukoilemassa. Vaikka se voi aivan hyvin johtaa siihen, jos tämä tuo iloa ja täyttymystä. Valaistuminen merkitsee yksinkertaisesti "piristymistä".

Useimmilla ihmisillä, erityisesti niillä jotka ovat osa henkistä/new age –liikettä, on taipumusta ottaa itsensä ja elämä aivan liian vakavasti. Henkilökohtainen havaintoni on, että se johtuu heidän empaattisuudestaan ja halustaan korjata ihmiset. He päättävät, että heidän täytyy pelastaa maailma, joten he ottavat hartioilleen suuren vastuun, joka ei oikeasti ole heidän asiansa.

Jos edelleen luot tällaisen todellisuuden itsellesi, kysy itseltäsi: "Miten minua palvelee uskoa, että minun täytyy pelastaa maailma?" Katso, mitä tulee esiin. Ytimessään kyse voi olla uskosta, että sinun täytyy pelastaa itsesi, myös tarpeelta tuntea toisten tuskaa enää.

Mutta miten voit pelastaa jonkun, joka on jo täydellinen?

Universumi ja korkeampi itsesi on täydellinen. Ne eivät ole koskaan olleet mitään vähemmän. Kyse on vain siitä, että mielen tarvitsi antaa itselleen muuta ajateltavaa pitääkseen itsensä todellisuudessa, jonka se tunsi turvalliseksi. Niinpä se otti itselleen tarpeen korjata ja muuttaa asioita – yrittää tehdä kaikesta "hyvää", jotta se voisi tuntea taas turvaa.

Itse asiassa sillä hetkellä kun päästämme irti pelastamistarpeesta – sillä hetkellä kun päätämme piristyä, nauttia elämästä ja olla enää hikoilematta pienistä asioista – saavutamme valaistuneen olotilan. Voitko kuvitella, millaiselta maailma näyttäisi, kun kaikki laskisivat puolustuksena ja sallisivat itsensä leikkiä? Olla iloisesti kiitollinen niistä lahjoista, joita elämä tarjoaa heille?

No, usko tai älä … tähän todellisuuteen olemme matkalla. Ja se alkaa meistä jokaisesta. Se alkaa siitä, että me jokainen päätämme sitoutua itseemme ja hyväksyä, että nyt saamme nauttia elämästä – pitää hauskaa ja leikkiä jälleen.

Se on täyttä vapautta!

Oletko siis valmis astumaan täyden vapauden todellisuuteen?

Seuraavaan kertaan, rauhaa ja kehitystä,

Emmanuel
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.